Kim sa phẳng 4mm màu xanh ngọc ánh xà cừ gói 10gr

14.000