Kim sa Ý phẳng 3mm màu Blu Elettrico (#6233)

50.000